Urban INC demarează proiectul I-Lab

În iulie 2022, Urban INC a demarat proiectul I-Lab, având ca obiectiv creșterea capacității organizației de a se implica în formularea și promovarea politicilor publice bazate pe dovezi si pe principii inovative si de colaborare multi-actori la nivelul sectorului 2 și sectorului 6 din București. 

Urban INC construiește pe experiența de inovare publică din cadrul colaborării cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, începând cu anul 2017. Totodată, primăriile Sectorului 2 și 6 și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea portofoliului de inovare publică. 

Prin proiectul I-Lab, Urban INC va dezvolta un instrument digital (Urban INC toolbox)  pentru a sustine adoptarea de practici inovative în modul de funcționare al adminsitrațiilor publice locale și implicarea cetățenilor în promovarea politicilor publice bazate pe dovezi și pe principii inovative și de colaborare multi-actori. În urma acestui proiect, ne propunem ca Primăria Sectorului 2 și a Sectorului 6 să aibă cunoștințe mai bune despre metodele de inovare publică. 

Proiectul (Cod SIPOCA 958/ Cod MySMIS2014+ 150612) este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. 

Date importante:

Nume proiect: I-Lab

Inițiator și Beneficiar: Asociația Urban INC – Urban INsights Center

Parteneri de dezvoltare locală: Primăria Sectorului 2 al Municipiului București și Primăria Sectorului 6 al Municipiului București 

Durata proiectului: Iulie 2022- Iulie 2023

Valoare totala finanțare: 424,687.00 LEI 

Afisul proiectului 

Start typing and press Enter to search