Concluzii atelier Odaia Creativă @ Forumul Mondial Urban 6

Odaia Creativă a organizat, în cadrul celei de-a şasea ediţii a Forumului Mondial Urban, în data de 5 septembrie 2012 atelierul „Implicarea tinerilor în dezvoltarea urbană sustenabilă: metode şi perspective”.

Rezultatele atelierului indică faptul că oraşele trebuie să îşi transforme modul de a gândi şi de a se dezvolta către o noţiune mai deschisă a planificării urbane, care să ia în considerare şi să implice actori precum: tineri, comunităţi locale, organizaţii non-guvernamentale, analişti în politici publice, profesionişti şi grupuri informale.

Programul atelierului a cuprins discuţie panel, o sesiune de întrebări şi răspunsuri şi o simulare interactivă a metodologiei Habitat. Iniţiativele prezentate în cadrul panelului au reprezentat tactici diferite de a deschide dialogul între actori, astfel:

  • Irina Paraschivoiu, Asociaţia Odaia Creativă (RO): „Habitat – proiect pilot pentru procese participative în dezvoltarea urbană”: sintetizarea mecanismelor legislative ce definesc planificarea urbană a oraşului Bucureşti;
  • Regina Loukotova, reSITE Festival (CZ):  „Impactul Festivalului reSITE asupra strategiei de dezvoltare a oraşului”: festivalul ca metodă de a facilita dialogul în contextul dezvoltării unui nou masterplan al oraşului Praga;
  • Gabriella Robba, Kallipolis (IT):  „People versus Borders”, proiect de regenerare urbană şi de mediu pe malul râului Dobrinja, Sarajevo – pretext pentr interacţiunea dintre autorităţi şi comunităţi locale.
  • Moderator: Anamaria Vrabie, Asociaţia Odaia Creativă (RO).

Două concluzii ale atelierului care merită reţinute:

1. Proiectele prezentate au reprezentat tactici diferite de a începe un dialog cu privire la practici participative în dezvoltarea urbană. Rezultatul acestui proces depinde de capacitatea actorilor de a avea un dialog informat şi constructiv şi de capacitatea de implementare a autorităţilor centrale şi locale.

2. Planificarea urbană sustenabilă depinde de capacitatea de a conecta realităţi diferite, precum mobilitate, vitalitate economică, factorii de mediu. Creşterea gradului de conştientizare a publicului, accesibilitatea informaţiei, folosirea practicilor participative sunt esenţiale pentru o dezvoltare sustenabilă a oraşelor, în special pentru economiile în tranziţie din Europa Centrală şi de Est.

Despre Formul Mondial Urban

Forumul Mondial Urban este organizat o dată la doi ani şi este una din cele mai deschise şi renumite platforme internaţionale care analizează procesele de urbanizare, precum şi impactul lor asupra oraşelor, economiilor, mediului şi politicilor publice. Forumul aduce împreună o diversitate de actori la nivel internaţional: şefi ai guvernelor, miniştri, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, organizaţii non-guvernamentale, organizaţii internaţionale, membri ai comunităţii academice.  

 Ediţia a 6-a a Forumului a avut loc în contextul în care cele mai recente statistici ale ONU-Habitat arată accelerarea proceselor de urbanizare, ridicând probleme majore de planificare urbană în următorii 40 de ani.. Forumul a a sintetizat interacţiunile între factorii economici, sociali şi de mediu care intervin în dezvoltarea oraşelor în patru dialoguri:

  1. Forma Oraşelor: planificare urbană, instituţii, cadrul legislativ pentru o mai bună calitate a vieţii
  2. Echitate şi Prosperitate: distribuţia bunăstării şi a oportunităţilor
  3. Oraşe Productive: angajabilitate în mediul urban
  4. Mobilitate urbană, energie şi mediu

Până la publicarea rapoartelor oficiale de către ONU-Habitat, reproducem câteva dintre concluziile notate de noi în cadrul dialogurilor:

1. Planificarea urbană, instituţiile şi cadrul normativ vor avea un rol decisiv în răspunsul oraşelor la provocările cu care se confruntă.

Creşterea sau comprimarea planificată a oraşelor trebuie să lase loc flexibilităţii şi unei abordări mai deschise către grupurile de cetăţeni care contribuie la dezvoltarea urbană în moduri care nu coincid întotdeauna cu viziunea urbaniştilor.

 2. Politicile publice privitoare la dezvoltarea urbană trebuie să furnizeze soluţii pentru o distribuţie echitabilă a oportunităţilor şi incluziunea grupurilor vulnerabile.

Prin plasarea echităţii şi distribuţiei bunurilor drept elemente centrale în strategia lor de dezvoltare, oraşele vor reuşi să îşi atingă obiectivele de productivitate, creştere sustenabilă şi coeziune socială. Astfel de politici includ transparenţa şi corectitudinea instituţiilor publice, asigurarea accesului la servicii precum locuinţe, educaţie, spaţii de recreere, mobilitate, servicii de sănătate şi crearea de locuri de muncă.

 3. Procesele de urbanizare trebuie să genereze suficientă creştere economică pentru a crea locuri de muncă corespunzătoare pentru populaţia în creştere a oraşelor.

Este important ca oraşele să îşi flexibilizeze piaţa muncii, să încurajeze antreprenoriatul, să atragă factori de producţie şi investiţii, să îşi construiască sisteme educaţionale solide. O atenţie deosebită trebuie acordată tinerilor, care până în 2030 vor reprezenta 60% din populaţia mondială urbană şi care este grupul cel mai vulnerabil la criza locurilor de muncă.

 4. Mobilitatea joacă un rol important în creşterea şi dezvoltarea oraşelor.

Oraşele compacte, bine conectate asigură o calitate mai bună a vieţii, acces rapid la locuri de muncă şi servicii. Transportul în masă devine fundamental în conservarea energiei şi protecţia mediului, asigurarea calităţii aerului şi reducerea efectului de seră.

Mulţumim partenerilor care au făcut prezenţa noastră la Napoli posibilă:

OAR

ReSite Festival (CZ), Kallipolis (IT)
AEGEE Napoli (IT)
Zeppelin Magazine, Modernism.ro

Forumul Mondial Urban (WUF) este organizat de UN Habitat

Pentru foto eveniment puteţi accesa galeria sau ne puteţi urmări pe Facebook.

Showing 2 comments
pingbacks / trackbacks

Start typing and press Enter to search