Țara Loviștei: viitorul regiunilor rurale şi peri-urbane din România

În contextul unui secol XXI urban, unde mai mult de jumătate din populaţia mondială locuieşte în oraşe şi a schimbărilor specifice noilor state membre ale Uniunii Europene, Odaia Creativă se întreabă care este viitorul regiunilor rurale şi peri-urbane din România.

Cum pot aceste locuri să îşi păstreaze caracterul local, dar să ofere oportunităţi globale, în special pentru generaţia tânără? Care sunt măsurile care pot contribui la vitalitatea  economică locală, care să respecte moştenirea culturală? Cum poate fi construit un schimb de idei şi bunuri cât mai firesc între rural şi urban?

Odaia Creativă îşi propune să dezvolte o serie de proiecte menite să răspundă la aceste întrebări:

  • Am încurajat comunitatea locală să se implice activ în procesele de dezvoltare pentru regiunea lor prin facilitarea formării Grupului de Acțiune Locală „ Castra Traiana prin axa prioritară LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Prin dezbateri facilitate, discuții, explicații si negocieri la fața locului, am reuțit să aducem împreună 32 de parteneri – organizații non-guvernamentale, autorități publice locale, societăţi comerciale și lideri comunitari pentru a lucra la conceptualizarea și implemenetarea unei startegii de dezvoltare locală pentru una dintre cele mai frumoase dar și defavorizate regiuni din România, Țara Loviștei.
  • Comorile Lotrului este un proiect prin care 21 de tineri din oraşul Brezoi, judeţul Râmnicu Vâlcea şi cele 7 sate aparţinătoare au fost implicaţi în identificarea resurselor regiunii: naturale, culturale, economice şi sociale. Mai mult, ei au iniţiat un dialog cu factorii de decizie locali pentru a discuta dezvoltarea sustenabilă a regiunii. Detalii despre activitățile proiectului: Liceenii din Brezoi, Poveștile de la Gura Lotrului; Pentru mai multe informații vă rugăm să navigați : Țara Loviștei
  • am susţinut iniţiativa „Let’s Do It Romania” în 2010 prin coordonarea activităţilor pentru zona de Nord a Judeţului Vâlcea (Ţara Loviştei). Let’s Do It Romania este o iniţiativă care îşi propune curăţarea deşeurilor generate de oameni în arealele naturale ale ţării, într-o singură zi – 25 septembrie 2010.  Odaia Creativă s-a ocupat de : formarea echipei de coordonare pentru satele din nordul Judeţului Vâlcea, promovarea participării voluntarilor în cadrul şcolilor şi liceului locale,  comunicare şi lobby cu autorităţile locale pentru susţinerea iniţiativei, strângerea de fonduri din partea mediului privat şi a antreprenorilor locali.
In “Ţara Loviştei” we encouraged community-led local development by facilitating the creation of the Local Action Group “Castra Traiana” partnership under the LEADER Priority of the National Rural Development Programme (PNDR).  By means of facilitated debates, face-to-face discussions and community mapping, we managed to bring together non-governmental organisations, local authorities and community leaders in order to work on conceptualizing and implementing a local development plan for one of the most charming and under-developed regions in central Romania.

Start typing and press Enter to search