Redirecționează 2%

Susţine Odaia Creativă prin mecanismul 2%!

Prevederea 2% din Codul Fiscal îţi permite să redirecţionezi 2% din impozitul datorat pe venit către o organizaţie non-guvernamentală, la alegerea contribuabilului. Această contribuţie nu este o donaţie, ci o re-direcţionare a contribuţiei tale la bugetul de stat.

1.     Dacă ai venituri din salariu

Completează Declaraţia 230 (secţiunile I şi II).

La secţiunea I completează datele de identificare, conform actului de identitate.

La secţiunea II completează:

·         Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Odaia Creativă

·         Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit: 27031084

·         Cont bancar (IBAN): RO09BRMA0550037407600000, Banca Românească, Sucursala Rosetti, B-dul Carol I nr. 23, sector 3, Bucuresti

Dacă nu ştii care este suma corespunzatoare a 2% din impozit, poţi lăsa căsuţa necompletată. Va fi calculată de către organele fiscale.

 

2.                Dacă ai venituri din alte surse (drepturi de autor, etc)

Completează Declaraţia 200 (secţiunile I, II şi III).

La secţiunea I completează datele de identificare, conform actului de identitate.

La secţiunea II completează tipurile de venit obţinute.

La secţiunea III selectează susţinerea unei entităţi nonprofit / unităţi de cultură şi completează:

·         Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Odaia Creativă

·         Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit: 27031084

·         Cont bancar (IBAN): RO09BRMA0550037407600000, Banca Românească, Sucursala Rosetti, B-dul Carol I nr. 23, sector 3, Bucuresti

Dacă nu ştii care este suma corespunzatoare a 2% din impozit, poţi lăsa căsuţa necompletată. Va fi calculată de către organele fiscale.

Declaraţiile trebuie depuse la Administraţia Fiscală de care aparţii, fie prin poştă (scrisoare recomandată), fie direct la sediu, nu mai târziu de 15 mai 2013.

Resurse utile

Declaraţia 230

Declaraţia 200

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală:http://www.anaf.ro/

Website 2% (întreţinut de Fundaţia ARC):http://doilasuta.ro/continut/

Start typing and press Enter to search