Habitat – metodologie de succes pentru educație urbană

2 martie 2012

La câteva luni de la lansare jocul Habitat devine din ce in mai prezent în locurile creative din capitală, iar personajele  Alto Meremetisu’,  Amma Mondena,  Cristi Nababu’,  Irina Ilicita, Radu Mecena și  Vlad Zdrobi crează la fiecare sesiune de joc noi scenarii despre dezvoltarea Bucureștiului.

După ce prietenii de la Incubator 107 ne-au ajutat să producem câteva exemplare personalizate de Habitat pentru ziua națională a României (1 Decembrie, sâc!), iar creativii de la THE INSTITUTE  au nominalizat Habitat printre activitățile (și cadourile…păcat că nu se comercializează) de top pentru luna decembrie, Centrul Public al Fundaţiei Soros s-a alăturat partenerilor proiectului care găzduiesc sesiuni de joc.

Mai mult, la Conferinţa Naţională de Educaţie Urbană organizată de Asociaţia Komunitas  în parteneriat cu Asociaţia pentru Tranziţie Urbană (ATU), Odaia Creativă a prezentat pe data de 10 decembrie 2011 care este potențialul metodologiilor creative și ludice pentru înțelegerea proceselor de dezvoltare (și tranziție) urbană.

Mulțumim celor 1200 de tineri care au jucat Habitat până acum și tuturor care au primit acest proiect cu atât de multă deschidere si entuziasm (pentru un scurt dosar de presă, citiți aici).

Un astfel de răspuns ne indică faptul că procesul creativ și frustrant de elaborare al jocului a avut rost și folos. Cugetăm acum la faza post-pilot 😉2 March 2012

Since its launch in November 2011 the boardgame Habitat has secured a strong presence in the creative spots in Bucharest and the game characters Alto The Craftsman , Cool Amma, Richie Rich Cristi, Illegal Irina, Radu the Patron and Vlad The Crusher create for every game session new scenarios on how  Bucharest could develop.

After our friends from Incubator 107 helped us assemble a few custom-made versions of Habitat for Romania’s National Day (December  1st, that is), and the creative folks from THE INSTITUTE   listed Habitat as one of the must-do activities for December 2011 ( apparently it would have been also an ideal Christmas gift, but, alas, it’s not for sale…) , the Public Center of the Soros Foundation joined our partners that host game sessions.

Also, at the National Conference on Urban Education hosted by Komunitas Association in partnership with the Association for Urban Transition (ATU), the Creative Room presented on December 10th, 2011 what is the potential of game-centered and visual methodologies for the understanding of urban development and transitionary  processes.

We would like to thank the 1200 young people who have played Habitat so far and to all of you who have received this project with such enthusiasm and open minds (for a brief press review, read here).

Such feedback prompts us to think that our creative and stressful process of developing the game has been worthwhile.  Thus, we will plot the post-pilot phase of the project 😉

Start typing and press Enter to search