GAL Castra Traiana – de la teorie la practică în dezvoltarea regiunii

După aproape 2 ani de pregătire, constituire şi aşteptare, Grupul de Acţiune Locală „Castra Traiana” şi-a luat în serios rolul de facilitator al dezvoltării locale.

Deşi etapele administrative – constituirea grupului de acţiune ca organizaţie non-profit, semnarea contractului de finanţare, raportările semestriale către Autoritatea de Management şi APDRP – au făcut ca rotiţele Odăii să se învârtă şi mai repede decât de obicei, lucrurile au intrat în sfârşit pe făgaşul lor.

În august 2012 am ales un nou Comitet Director iar George Popolan (Primăria Dăeşti), Irina Paraschivoiu (Odaia Creativă), Rodica Berbece (Primăria Brezoi), Mihai Buican (SC Dendros SRL) şi Gheorghe Fiera (Obştea Moşnenilor Sărăcineşti-Balota) şi-au preluat atribuțiile.

Tocmai ce am terminat selecţia (cu concurs scris şi interviu, ca la carte!) a personalului pentru echipa tehnică, şi suntem extrem de mulţumiţi. Avem, aşadar, un Director Executiv, un Secretar, doi Animatori şi mai multe ajutoare care vor contribui la o implementare rapidă şi eficientă a Planului de Dezvoltare Locală.

Estimăm că la finalul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie vom lansa şi primele apeluri pentru măsurile incluse în Planul de Dezvoltare Locală – peste 2 milioane de euro disponibili pentru antreprenoriat, formare, valorificarea potenţialului agricol şi forestier, dezvoltarea turismului şi creşterea calităţii vieţii în regiune.

Până la o pagină web a Grupului de Acţiune Locală, puteţi să aflaţi mai multe pe blog iar pentru informaţii despre regiune accesaţi www.taralovistei.ro

Grupul de Acţiune Locală funcţionează prin intermediul Axei LEADER, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. 

After almost 2 years of preparation, legal establishment and waiting, „Castra Traiana” Local Action Group is finally taking up its role as facilitator of local development.

Although the administrative steps – the legal establishment of the group as a public-private partnership, the signing of the financing contract, the reports towards the Management Authority and APDRP – made the Creative Room’s wheels spin faster than usual, things are finally on track.

In August we elected a new Board of Directors and George Popolan (Dăeşti Mayoralty), Irina Paraschivoiu (Odaia Creativă), Gheorghe Fiera (Obştea Moşnenilor Sărăcineşti-Balota), Mihai Buican (SC Dendros SRL) and Rodica Berbece (Brezoi Townhall) took their roles seriously.

We’ve just rounded off the selection (including a written exam and interview, by the book!) of the technical team and we are extremely satisfied. We now have an Executive Director, a Secretary, two animators and additional help who will contribute to a fast and efficient implementation of the Local Development Strategy.

We estimate that by the end of October – beginning of November we will launch the open calls for the funding available through the Local Development Strategy – over 2 million euro available for education and training, entrepreneurship, biodiversity and environment, tourism development and improving the quality of life in the region.

Until we have a full website available, please check the Local Action Group blog and for further information on the region check www.taralovistei.ro

The Local Action Group is financed through LEADER, under the National Rural Development Programme 2007-2013.

Start typing and press Enter to search