Anunț de finalizare al proiectul I-Lab

Urban INC a implementat în perioada Iulie 2022- Iulie 2023 proiectul I-Lab. Valoarea totală a proiectului este de 424,687.00 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 332,954.62 lei.

Proiectul I-lab a avut ca obiectiv creșterea capacității organizației de a se implica în formularea și promovarea politicilor publice bazate pe dovezi si pe principii inovative si de colaborare multi-actori la nivelul sectorului 2 și sectorului 6 din București. 

Prin proiectul I-Lab, Urban INC a dezvoltat un instrument digital (Urban INC toolbox)  pentru a sustine adoptarea de practici inovative în modul de funcționare al adminsitrațiilor publice locale și implicarea cetățenilor în promovarea politicilor publice bazate pe dovezi și pe principii inovative și de colaborare multi-actori. 

Proiectul (Cod SIPOCA 958/ Cod MySMIS2014+ 150612) este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. 

In cadrul proiectului au fost obținute următoarele rezultate:

  1. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, atins prin Rezultat proiect 1: dezvoltarea unui plan strategic referitor la capacitatea Urban INC de a lucru impreuna cu autoritati publice, mediul academic, cel de afaceri si societatea civila in formularea si promovarea policillor publice bazate pe dovezi si principii inovative si a unui instrument digital (pagina interactiva pe website-ul organizatiei) creat pentru dezvoltarea capacitatii de inovare publica
  2. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, atins prin Rezultat proiect 2: dezvoltarea unui raport privind maparea resurselor la nivel local pentru actualizarea nevoilor si asteptarilor referitoare la capacitatea de inovare publica
  3. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, atins prin Rezultat proiect 3: 1 set de instrumente pentru dezvoltarea capacitatii de inovare publica creat continand 5 module tematice
  4. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, atins prin Rezultat proiect 4: 5 sesiuni de lucru desfasurate pentru prezentare module tematice si 2 ateliere de lucru pentru testarea instrumentului inovativ
  5. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, atins prin Rezultat proiect 5: 5 video-uri, 2 rapoarte personalizate pe baza feedback-ului primit.
  6. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, atins prin Rezultat proiect 6: 1 raport final privind instrumentul personalizat pentru sectorul 2 si sectorul 6.

 

Afisul proiectului 

Start typing and press Enter to search