Echitatea în mediul urban – lecțiile învățate ale țărilor în tranziție (Medellín, Columbia)

În cadrul Forumul Mondial Urban 7 organizat de ONU-Habitat, Asociația Odaia Creativă invită tineri profesioniști din domeniul dezvoltării urbane, urbaniști și arhitecți, precum și reprezentanți ai autorităților locale și naționale la un dialog constructiv asupra scenariilor viitoare privind orașe echilibrate și prospere.

Atelierul urmărește expunerea experiențelor diferite asupra proceselor de urbanizare ce caracterizează spațiul est-european și cel din America Latină. Discuția panel și dezbaterea interactivă de tip world café vor aduce împreună experiența analiștilor de politici publice, mediului academic, urbaniștilor și organizațiilor non-guvernamentale din Albania, Columbia și România .

Structura evenimentului

Evenimentul este structurat sub forma unui panel de discuții (1) cu expeți internaționali și o dezbatere global café (2) pe baza experienței tinerilor profesioniști pentru schimbarea sistemelor de planificare urbană, aparent închise.

Panel de discuții

Durată: aprox 1h

Moderator: Doamna Anamaria Vrabie [Odaia Creativă] – Revisiting the middle-ground: in-between countries in the global context

Domnul Mihai Alexandru [Odaia Creativă, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București] – (In)equity: between by-product and principle

Explorăm diverse forme de (in)echitate pornind de la felul în care sunt evidențiate de trei factori: proprietatea imobiliară; practici formale și informale; instrumente de planificare. Primul, înteles ca o precondiție pentru echitate, subliniază dreptul la locuire în relație cu dreptul de proprietate; al doilea, manifestarea informală ca reacție la formalizare, subliniază dreptul la oraș în relație cu spațiul public. Al treilea, înțeles ca echitate planificată, afectează chiar dreptul la echitate.

Factorii menționați mai sus sunt interconectați și deși echitatea este în general afirmată ca principiu, și uneori chiar manifestă, ea este foarte rar obiect(iv)ul planificării: este cel mult un produs secundar, colateral.

Așa cum practica recentă în domeniu o demonstrează, viziunea asupra orașelor românești ia din ce în ce mai mult în considerare nevoia de a crește calitatea vieții, încercâm să privim echitatea ca un obiect(iv) în sine. Abordarea noastră, ilustrată cu exemple din mai multe orașe românești, discută formalizarea și practica de planificare prin practica informată de implicarea și mobilizarea comunității în scopul de a restabili echitatea ca principiu ordonator.

Studii de caz exemplificative: Brăila, Slatina, București și Făgăraș.

Doamna Natalia Escobar Santander [Coordonator Manizales Como Vamos] – Red de Ciudades Como Vamos – Monitoring quality of life for equitable cities

Monitorizarea și evaluarea calității urbane în orașe – o inițiativă de „Observator Urban“. Cum contribuie un asemenea program pentru o informare mai bună în procesul de decizie, de responsabilizare a instituțiilor și o îmbunătățire în ansamblu a modului în care echitatea este abordată în dezvoltarea urbană?

Exemple/studii de caz: indicatorii Rețelei Ciudades Como Vamos în legătură cu furnizarea de utilități publice, monitorizarea sărăciei și a excluziunii, piața forței de muncă, participare și cultură democratică.

Mr. Carlos Cadena Gaitan – La Ciudad Verde – Influencing political decisions through creative sustainability

Cum să mobilizezi cetățenia activă pentru a obține rezultate politice în ceea ce privește echitatea planificării în Columbia. Studiu de caz: Pact for Sustainable Cities and the Sustainable Cities Award.

Ms. Giulia Maci – URBEGO – Reinventing public squares as spaces of citizenship

Care sunt procesele de formare a spațiului public și de dezintegrare în orașele balcanice și cum se poate revitaliza sfera publică din Tirana și în orașe similare pe baza nevoilor locale și a capacităților.

World Café + Q&A

O sesiune de 40 de minute după WorldCafé, pe trei teme conectate conceptului de echitate și a prezentării creșterii reale a neechității. Publicul va fi împărțit în 3 grupe, fiecare discutând diverse teme, cu ajutorul unui moderator.

Teme de discuții

Fiecare grup va avea un „meniu“ specific, o temă principală de la care vor începe discuțiile. Moderatorul va facilita discuția pentru a obține informații pentru experiențele relevante de bună practică ale participanților.

Teme propuse

Home ownership – Ms. Irina Paraschivoiu [Odaia Creativă, MA Candidate London School of Economics and Political Science]

Informal practices – Ms. Cătălina Ioniță [Odaia Creativă, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București]

(Equity) Principles of the strategic and spatial planning – Ms. Anamaria Vrabie [the Creative Room, Fulbright Alumna The New School New York]

Post-eveniment vom publica o broșură, disponibilă în limba engleză.

Vă puteți înregistra la eveniment: bit.ly/1kWyfEU.

Un concept: Odaia Creativa /The Creative Room Association (Romania)
Parteneri: Red de ciudades como vamos (CO), La Ciudad Verde (CO)
Cu sprijinul: Institutul Cultural Român și Ordinului Arhitecților din România

In the framework of the UN-Habitat’s World Urban Forum 7, the Creative Room/ Asociația Odaia Creativă (Romania) invites visionary young professionals and city planners and local and national governments representatives for a constructive dialogue on possible roadmaps for balanced and prosperous cities, connecting the missing links between the urban condition of the CEE and Latin America regions.

The event addresses new modus operandi undertaken by young practitioners in the field of urban planning in two regions where open and rigid system of regulation co-exist: Central and Eastern Europe and Latin America. While the efforts and experiences of the panel experts involved is telling for the changing nature of perceived equity in connection with local development practices, the framework of the case studies discussed opens up to a widespread global challenge. Thus, the applicability of equitable principles is going to be analyzed through the statutory and non-statutory instruments that dominate the field of urban planning, as well as through bottom-up approaches aimed at disrupting and improvement of the process.

Event Structure

The event is structured around (1) a panel discussion with international experts and (2) a global café on the experience employed by young professionals for operating change into apparently closed systems of urban planning.

Panel discussion

Duration: aprox 1h

Moderator and introductory remarks: Ms. Anamaria Vrabie [the Creative Room]- Revisiting the middle-ground: in-between countries in the global context

Mr. Mihai Alexandru [the Creative Room, “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest] – (In)equity: between by-product and principle

As recent practice in city vision in Romania recognizes, and takes into account the growing need to invest in quality of life in cities, we are progressively looking at equity as an object in itself. Our take on this matter, showcased by several Romanian cities, is tackling formalization and planning practice through community informed practice and community mobilization in order to reestablish equity as a basic principle.

Examples/case studies: Braila, Bucharest and Fagaras.

Ms. Natalia Escobar Santander [Coordinator, Manizales Como Vamos]- Red de Ciudades Como Vamos – Monitoring quality of life for equitable cities

Monitoring and evaluating urban quality of life in cities – an “Urban Observatory” initiative. How does such a programme contribute to more informed decision making, more responsible institutions and overall improving the way equity is addressed in urban development?

Examples / case studies: indicators of the Ciudades Como Vamos Network related to provision of public utilities, poverty and exclusion, labor market, participation and democratic culture.

Mr. Carlos Cadena Gaitan – La Ciudad Verde – Influencing political decisions through creative sustainability

How to mobilize active citizenship in order to achieve political outcomes related to equity in planning in Colombia. Case study: Pact for Sustainable Cities and the Sustainable Cities Award.

Ms. Giulia Maci – URBEGO – Reinventing public squares as spaces of citizenship

What are the processes of public space formation and disintegration in Balkan cities and how to revitalize the public sphere in Tirana and similar cities based on local needs and capacity.

World Café + Q&A

40 minute session following the WorldCafé framework on three main themes connected to the concept of equity and present reality of rising inequality. The audience will be divided in 3 groups – each table discussing a different theme with the help of a moderator. There will be possible 2 exchanges of the participants tables, with the help of a time-keeper.

Topics and aims:

Each table will have a specific “menu”, a main topic for which a poster/fact-sheet has been prepared in order to get the conversation started. The moderator will facilitate the discussion in order to get as much input as possible from the participants on issue briefly tackled in the panel discussion. The key would be to translate what are the key elements relevant for the audience of these “models of best practice”. Are “Bogota Change”, the innovation of Medellin, the extensive home ownership of Romania and fluidity of norms, exactly the elements that matter the most for the global urban dweller?

The proposed topics are:

Home ownership – Ms. Irina Paraschivoiu [the Creative Room, MA Candidate London School of Economics and Political Science]

Informal practices – Ms. Catalina Ionita [the Creative Room, “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest]

(Equity) Principles of the strategic and spatial planning – Ms. Anamaria Vrabie [the Creative Room, Fulbright Alumna The New School New York]

Proceeding of the event will be published in a brochure, available in English online.

Please register for the event at: bit.ly/1kWyfEU.

Organised by: Odaia Creativa /The Creative Room Association (Romania)

Partners: Reddeciudadescomovamos (CO), LaCiudadVerde (CO)

With the participation of: Urbego (group of International Federation for Housing and Planning)

With the support of: ICR(The Romanian Cultural Institute) and OAR(Architects League of Romania).

Start typing and press Enter to search