Broșura Focus Bucharest online!

Broșura atelierului “Focus: Bucharest. A transforming city” este acum disponibilă online.

Articole de opinie, rezumate ale sesiunilor de lucru, contribuții ale studenților LSE – broșura contextualizează experiența grupului international de lucru al LSE în București, explorând cauze și efecte pentru o dezvoltare urbană orientată spre creșterea calității vieții.

Atelierul “Focus: Bucharest. A transforming city”, s-a desfășurat în perioada 24-28 martie 2014 alături de programul masteral în Dezvoltare Urbană și Regională al London School of Economics and Political Science.

Mulțumim British Council – organizația internațională a Regatului Unit pentru relații culturale și oportunități educaționale – pentru sprijinul oferit în publicarea rezultatelor atelierului.

Mai multe despre concluziile atelierului aici.

Fotografii din cadrul atelierului sunt disponibile aici.The “Focus Bucharest: A transforming city” result booklet is now available online.

Opinion articles, summaries of the working sessions, contributions by LSE students – the booklet contextualizes the experience of the LSE international working group in Bucharest, exploring causes and effects for an urban development aiming to increase quality of life.

The “Focus Bucharest” workshop took place between 24 and 28 March 2014 together with the Regional and Urban Planning Studies master programme at the London School of Economics and Political Science.

We thank the British Council – the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities for their support in publishing the results of the workshop.

More on the conclusions of the workshop here.

You can access photographs taken during the workshop here.

Start typing and press Enter to search