Atelier Odaia Creativa @ Forumul Mondial Urban 2012

Odaia Creativă va susţine un atelier în cadrul Forumului Mondial Urban, ediţia a VI-a, care are loc între 1 şi 6 septembrie 2012 în Napoli, Italia.

Evenimentul organizat de Odaia Creativă va expune mijloace şi strategii pentru implicarea tinerilor în procesele de planificare urbană. Pornind de la experienţele unui panel internaţional de specialişti – ce include urbanişti, lideri de tineret, academicieni şi specialişti în politici publice – vor fi prezentate metodologii concrete ce iau în considerare procesele de guvernanţă şi dinamica socială a oraşelor.

Evenimentul îşi propune să aducă laolaltă tineri vizionari, specialişti în planificarea urbană şi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale în vederea unui dialog constructiv pe tema parteneriatelor public-privat care se axează pe calitatea vieţii şi creşterea economică.

 

Programul atelierului cuprinde o discuţie panel, o simulare interactivă a metodologiei Habitat şi o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

 

Panel:

–        Regina Loukotova, reSITE Festival (CZ):  „Impactul Festivalului reSITE asupra strategiei de dezvoltare a oraşului”

–       Gabriella Robba, Kallipolis (IT):  „People versus Borders”, proiect de regenerare urbană şi de mediu pe malul râului Dobrinja, Sarajevo.

–       Irina Paraschivoiu, Asociaţia Odaia Creativă (RO): „Habitat – proiect pilot pentru procese participative în dezvoltarea urbană”

–       Moderator: Anamaria Vrabie, Asociaţia Odaia Creativă (RO).

 

Metodologia Habitat – expusă în cadrul atelierului – a reuşit să sintetizeze mecanismele legislative care definesc planificarea urbană a oraşului Bucureşti şi să ducă mai departe dezbaterea asupra factorilor care contribuie la dezvoltarea sustenabilă şi prosperă a oraşelor.

 

Temele tratate în cadrul evenimentului includ: vitalitatea economică a oraşului, mediul construit – cadrul instituţional şi normativ al planificării urbane, vitalitatea culturală a oraşului, comunitatea locală şi planificarea urbană, actori implicaţi în dezvoltarea urbană.

 

Informaţii utile:

 

Atelier: „Implicarea tinerilor în planificarea urbană sustenabilă: Metode şi Perspective”
Un eveniment organizat de Asociaţia Odaia Creativă (România)
Miercuri, 5 septembrie 2012, 4:30-6:30 PM
Pavilionul  6, Mostra d’ Oltremare, cartier Fuorigrotta, Napoli, Italia
În cadrul Forumului Mondial Urban, ediţia a VI-a, 1-6 Septembrie 2012, Napoli (Italia)

Pentru a putea participa vă rugăm să vă înscrieți:
Pentru eveniment: http://www.eventbrite.com/event/3933527286
Pentru FMU 6 – obligatoriu pentru a intra in clădirea UN: http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=672&cid=11064

Intrare liberă.

Un concept: Odaia Creativa /The Creative Room Association (Romania)
Parteneri: ReSite Festival (CZ), Kallipolis (IT)
Partener local: AEGEE Napoli (IT)
Parteneri media: Zeppelin Magazine, Arhiforum, Modernism.ro
Cu sprijinul OAR 

Despre Forumul Mondial Urban

Forumul Mondial Urban este organizat o dată la doi ani de Organizaţia Naţiunile Unite (UN-Habitat) şi este una din cele mai deschise şi renumite platforme internaţionale care analizează procesele de urbanizare, precum şi impactul lor asupra oraşelor, economiilor, mediului şi politicilor publice. A şasea ediţie a Forumului are loc în perioada 1-6 septembrie în Napoli, Italia, şi va aduce împreună o diversitate de actori la nivel internaţional: şefi ai guvernelor, miniştri, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, organizaţii non-guvernamentale, organizaţii internaţionale, membri ai comunităţii academice. Odaia Creativă (The Creative Room) will organise a networking event in the frame of the World Urban Forum, sixth edition, taking place between 1 and 6 September 2012 in Naples, Italy.

The event  organised by The Creative Room will present powerful tools and strategies for engaging young people in urban planning processes. Building on the experience of an international panel of experts – which includes urban designers, youth leaders, academics and policy analysts – concrete methodologies which take into account governance and social dynamics of cities will be showcased.

The workshop aims to connect visionary youth with city planners and local and national governments representatives for a constructive dialogue on efficient public-private partnerships that focus on quality of life and economic growth.

The event programme includes a panel discussion, an interactive simulation of the Habitat methodology as well as a „Questions and Answers” session.

Panel discussion:

–       Regina Loukotova, reSITE Festival (CZ):  „The impact of reSITE Festival on the city’s development strategy”

–       Gabriella Robba, Kallipolis (IT):  „People versus Borders”, urban and environmental  regeneration project on the Dobrinja river, Sarajevo

–       Irina Paraschivoiu, the Creative Room (RO): „Habitat – pilot project for participatory urban development processes”

–       Chair: Ms. Anamaria Vrabie, the Creative Room (RO).

The Habitat methodology – presented in the frame of the workshop – managed to synthesize the conundrums of the urban legislation that define the urban planning of Bucharest and further advance the debate of what are the other factors that contribute to the sustainable and prosperous development of a city.

The themes tackled in the frame of the event include, but are not limited to: city economic vitality, the built environment – the institutional and regulatory framework for planning, city cultural vitality, local community and urban planning, stakeholders in urban development.

Fact sheet:

Youth Engagement for Sustainable Urban Planning: Tools and Prospects

A networking event organized by The Creative Room / Asociația Odaia Creativă (Romania)

Wednesday, September 5th, 4:30-6:30 PM

Pavilion 6, Mostra d’ Oltremare, Fuorigrotta district, Naples, Italy,

World Urban Forum 6 (1-6 September 2012, Naples (Italy) )

In order to attend the event, please register:

For the event: http://www.eventbrite.com/event/3933527286

For the WUF 6 – in order to enter the UN building (compulsory): http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=672&cid=11064

Free entrance

Organised by: Odaia Creativa /The Creative Room Association (Romania)

In the frame of WUF6 and UN Habitat

Partners: ReSite Festival (CZ), Kallipolis (IT)

Local partner: AEGEE Napoli (IT)

Media partners: Zeppelin Magazine, Modernism.ro

With the support of OAR (Romanian Arhitects Direction)

About the World Urban Forum 

The World Urban Forum is organised every two years by the United Nations Organisation (UN-Habitat) and is one of the most open and inclusive gatherings of its kind which examine urbanization processes, as well as their impact on cities, economies, climate change and policies. The sixth session of the World Urban Forum is taking place between 1 and 6 September in Naples, Italy and is bringing together government leaders, ministers, local governments and municipalities, non-governmental organisations, international organisations and academia.

 

Start typing and press Enter to search