Apel de proiecte GAL Castra Traiana. Antreprenoriat, formare şi dezvoltare locală începând cu 31 octombrie

Odai - Tara LovisteiUltimele două săptămâni au fost extrem de intense şi eficiente pentru echipa tehnică a Grupului de Acţiune Locală „Castra Traiana”: pe 31 octombrie am lansat apelul de proiecte pentru Măsurile 121 (Modernizarea exploataţiilor agricole), 122 (Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii), 142 (Înfiinţarea grupurilor de producători), 312 (Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi), 313 (Încurajarea activităţilor turistice) şi 322 (Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale), beneficiarii fiind invitaţi să îşi depună proiectele nu mai târziu de 3 decembrie 2012, ora 15:00, la sediul Asociaţiei din Satul Sinbotin, Comuna Dăeşti, sau la punctul de lucru din Strada Lotrului, nr. 42, Judeţul Vâlcea.

Pentru detalii accesaţi blogul organizaţiei.

Despre regiune puteţi afla mai multe pe www.taralovistei.ro

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Castra Traiana” este o entitate ce reprezintă un parteneriat public–privat, care reuneşte 32 de parteneri (organizaţii non-guvernamentale, administraţii publice locale şi societăţi comerciale)  din 11 localităţi aparţinând  zonei de nord a Judeţului Vâlcea şi Judeţului Argeş. Parteneriatul este realizat în cadrul Axei LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Odaia Creativă este iniţiator şi membru al Grupului de Acţiune Locală “Castra Traiana”.

Odai - Tara LovisteiLast two weeks have been very intense and effective for the technical team of the „Castra Traiana” Local Action Group: on the 31st of October we launched the call for applications for Measures 121 (Modernising of agricultural exploitations), 122 (Improving forest economical value),142 (Setting up of producers’ groups), 312 (Creating and supporting small enterprises), 313 (Supporting tourism development) and 322 (Renovation and development of villages, improving basic services for the rural economy and population, enhancing cultural and rural heritage). Applicants are invited to mail their projects no later than 3 December 2012, 15:00 hrs, at the Association office in Sinbotin village, Dăeşti, or at the Association branch in Lotrului Street, no. 42, Vâlcea County.

For further details please access the organisation’s blog.

You can find out more about the region on www.taralovistei.ro

“Castra Traiana” Local Action Group is a public-private partnership which brings together 32 partners (non-governmental organisations, local authorities and private enterprises) from 11 villages and towns in the North of Vâlcea County and the Argeş County.  The partnership is financed through LEADER, the National Rural Development Programme. The Creative Room is initiator and member of “Castra Traiana” Local Action Group.

Start typing and press Enter to search