logouripoca
i-lab-logo

Proiectul I-Lab susține adoptarea de practici inovative în modul de funcționare al adminsitrațiilor publice locale și implicarea cetățenilor în promovarea politicilor publice bazate pe dovezi și pe principii inovative și de colaborare multi-actori.

Cadrul legal pentru colaborări multi-actori

livia-stan

Cadrul legal pentru colaborări multi-actori

cu Livia Stan

Obiectiv de învățare

Înțelegerea cadrului și opțiunilor juridice pentru înființarea unui laborator de inovare publică

Concepte cheie prezentate

 • cadrul de parteneriat public-privat (PPP) în vigoare în România
 • aspectele cheie legate de PPP ce trebuie clarificate între părți: obiective, acceptabilitate publică, capacitate administrativă, plan financiar
 • trei modele posibile bazate pe legislația PPP care ar putea fi aplicate pentru funcționarea unui laborator de inovare publică
 • bune practici și exemple internaționale

Metode prezentate

Elementele principale pentru un contract de cooperare între actori pentru formarea și implementarea unui laborator de inovare publică.

Modul 1

Marți, 21.02.2023
10:00 – 12:30
Online

Bune practici de inovare publică
av-aa

Bune practici de inovare publică

cu Anamaria Vrabie și Alexandra Anghel

Obiectiv de învățare

Familiarizarea cu noțiuni cheie despre laboratoarele de inovare publică

Concepte cheie prezentate

 • Nevoile la care răspund laboratoarele de inovare publică
 • Instrumentele cele mai des utilizate de laboratoarele de inovare publică
 • Exemple despre proiectele implementate și bune practici internaționale

Metode prezentate

Grilă de selecție și evaluare a capacității de inovare în sectorul public.

Modul 2

Marți, 28.02.2023
10:00 – 12:30
Online

Generare de schimbări de comportament prin politici publice
rodica-ianole-calin

Generare de schimbări de comportament prin politici publice

cu Rodica Ianole-Călin

Obiectiv de învățare

 • Să ofere un cadru teoretic structurat pentru a înțelege mai bine comportamentul cetățenilor în diferite situații de interes public (ex. plata taxelor, reciclare etc.);
 • Să prezinte instrumente de lucru prin care se pot identifica cele mai bune tehnici și intervenții care să conducă la schimbări de comportament.

Concepte cheie prezentate

 • Capacitatea de a identifica schimbări de comportament punctuale, necesare în diferite contexte.
 • Capacitatea de a evalua relevanța diferitelor tipuri de intervenții comportamentale în funcție de sursele comportamentului vizat.
 • Capacitate de a dezvoltate măsuri și politici publice bazate pe dovezi.

Metode prezentate

Roata schimbării comportamentale, Modelul COM-B.

Modul 3

Marți, 7.03.2023
10:00 – 12:30
Online

Utilizarea datelor geo-spatiale (GIS) pentru fundamentarea deciziilor de politică publică
ii-rs

Utilizarea datelor geo-spatiale (GIS) pentru fundamentarea deciziilor de politică publică

cu Ioana Ivanov si Reinhold Stadler

Obiectiv de învățare

Identificarea și utilizarea datelor geo-spațiale pentru a dezvolta politici locale și a lua decizii eficiente, eficace, exacte și măsurabile.

Concepte cheie prezentate

 • Tipuri și categorii de date, surse de date
 • Soluții și instrumente (vor fi detaliate în exemple)
 • Vizualizarea și accesibilitatea datelor (incl. open data)
 • Procesul de luare a deciziilor bazate pe date
 • Impact la nivel instituțional și organizatoric
 • Provocări în utilizarea datelor geo-spațiale pentru luarea deciziilor (discuție cu participanții)

Metode prezentate

Simulare de situație pornind de la exemple concrete și instrumente cu impact în dezvoltarea urbană: 

 • Identificarea și prioritizarea zonelor de intervenție (corelat cu documentațiile de urbanism): planificarea proiectelor de dezvoltare și a intervențiilor privind infrastructura urbană, sprijinirea dezvoltării economice locale (identificarea zonelor de dezvoltare, sprijinirea proprietarilor în luarea deciziilor de business etc.), alocarea de resurse către zonele cu cele mai acute nevoi, monitorizarea și creșterea calității factorilor de mediu, protecția și valorificarea resurselor naturale
 • Analiza de date pentru luarea deciziilor – simularea necesarului de dezvoltare de dotari (ex. pe baza izocronelor)
 • Implicarea cetățenilor în decizii și inițiative locale – comunicare, crowdsourcing/ crowdmapping etc.
 • Platforme de date urbane, integrarea și furnizarea de date către mediul privat (pe baza exemplului Hamburg).

Modul 4

Marți, 21.03.2023
10:00 – 12:30
Online

Implementarea managementului schimbării pentru a permite adoptarea de practici inovative
tj

Implementarea managementului schimbării pentru a permite adoptarea de practici inovative

Proiectarea unei culturi de colaborare prin Design Thinking

cu Tudor Juravlea

Obiective de învățare

 • Să ofere un cadru pentru a putea înțelege legătura directă dintre experiența angajatului în primărie și experiența cetățeanului;
 • Să introducă și un set de instrumente de lucru colaborativ potrivite pentru identificarea de nevoi neacoperite ale cetățenilor dar și ale angajaților din cadrul organizației.

Concepte cheie prezentate

 • Introducere: Care sunt simptomele lipsei de colaborare și implicațiile pe termen lung ale lipsei de colaborare în instituții.
 • Exemple de transformare organizațională pe baza dezvoltării unei culturi de colaborare din diverse verticale, industrii și instituții prin care să se observe istoricul și evoluția metodelor de colaborare și rezolvare de probleme. 
 • Design-ul ca metodă de rezolvare creativă de probleme bazată pe colaborare. Introducerea unor concepte/ definiții noi – Ce este Design Thinking, Systems Thinking, Service Design, User Experience Design

Metode prezentate

 • Exercițiu 1 – Empatie prin conversație investigativă și abordarea antropologică
 • Exercițiu 2 – Analiza feedback-ului și repoziționarea problemelor ca oportunități de colaborare
 • Exercițiu 3 – Generare de soluții ca grup de lucru și modalități de prioritizare 
 • Încheiere: Întocmirea grupurilor de lucru transversal sau cros-instituționale și scăderea riscului decizional prin colaborare (propunerea și testarea mai multor posibile soluții colaborative)

Modul 5

Marți, 28.03.2023
10:00 – 12:30
Online

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

poca.ro

Start typing and press Enter to search